Yasmin Tajik
Samburu Village, KenyaKeywords: Africa (33), Kenya (27), Las Vegas Photographer (33), Portrait Photographer (81), Samburu National Park (15), Shalimar Studios (123), Travel Photographer (120), Travel Photography (120), yasmin (123), Yasmin Tajik (123).